Medusa
Boolean Works Ecology

EN
Boolean Works is a framework for the art and theory of Johannes Bongers.
Boolean Logic was developed by 19th-century mathematician George Boole, and is widely credited as the foundation of the information age and modern digital technology. However, Boolean Logic shares a similar internal structure with capitalism, which emphasizes being over becoming, leading to a decrease in diversity, semiotic richness, and increasing sameness and conflict.Since 1991, Boolean Works has appropriated the Boolean logical operators AND, OR, and NOT to expand the applications of Boolean Logic beyond in- and exclusion, and to counter homogeneity and the obsession with identity. The three ecologies of Felix Guattari (mind, social, and milieu) have been a great source of inspiration for this work, as have George Simondon's individuation and Heidegger's concept of technology.Over time, Boolean Works has evolved into a neo-Boolean ecological practice. This practice is twofold, with a focus on how the organism and its environment are interconnected, and on the coherence, rather than separation, between the ecology of mind, the social, and the milieu.AND, OR, and NOT have grown into a three-word critical poem.Bongers' work spans a range of scales, depths, and perspectives, and includes sculpture, mixed media installations, text works, diagrams, video, spatial narratives, exhibition and curatorial programs, technology startups, and political entities. Boolean Works also encompasses gardens and a yellow cosmology as a way to subvert capitalism.Recent works and projects link to websites or extra info.

NL
Boolean Works is het framework voor de kunst en theorie van Johannes Bongers sinds 1991.
De conceptuele kunstenaar Johannes Bongers bouwt sinds 2010 aan een kosmologie. Het begon met de kleur geel, waarmee het kapitalisme wordt uitgedaagd dit toe te eigenen, zoals het met alle verschil doet. De kleur werd uitgebreid met instanties en organisaties die ten doel hebben menselijk handelingsvermogen te reactiveren. Dat zijn nu een gemeente, een stad, een bos, een tuin, een kunstcollectie afkomstig uit één plant, een politieke partij en een nieuw concept voor mens en dier.Na goudsmid en juwelenmonteur en na een carrière met museale solotentoonstellingen en opdrachten begon beeldhouwer Bongers zijn weg door de dimensies en verschillende schalen van het leven. Eerst als curator en daarna in de technologie, hij was 15 jaar creatief directeur in technologiebedrijven en bouwde expertise op rond informatietheorie, groeide zijn aanpak uit in de richting van het leven zelf, de vraagstukken van de mens, de maatschappij en het milieu en de betekenis van technologie.De huidige vraagstukken van mens, maatschappij en milieu en de samenhang daartussen, hij noemt deze de drie ecologieen naar Félix Guattari, zijn vooreerst kennisvraagstukken. Er is naar zijn zeggen, een crisis die alle bestaande crises overstijgt, de crisis van de epistemologie, waarin de mens een misbegrip heeft over wie en wat die is, wat de relatie is tot de leefomgeving en wat technologie daarin betekent. Bongers is door de jaren heen filosoof geworden en heeft zijn intuïties getoetst aan een breed spectrum van denkers. Wat eerst irrationeel leek valt langzaam op hun plaats en er ontstaan patronen en verband.Het afnemende menselijk handelingsvermogen, de verschuiving van het publieke in het private, technologie als wordend karakter van zichzelf en van de mens, en identiteit als voertuig voor het laatkapitalisme, een gevaarlijke illusie; dat zijn de grote vraagstukken waarmee Bongers zich inlaat. Zijn zoektocht naar een nieuwe samenhang en dwarsverbondenheid tussen de menselijke geest, het sociale en milieu is zijn dagelijks werk waarin de belangrijkste uitdaging eruit bestaat de scheiding tussen organisme en leefwereld op te heffen. Van alle organismen kent alleen de mens die scheiding, met alle gevolgen van dien. Het is een vraagstuk van topologie en afsluiting dat in de kern beeldhouwkundig is: een politiek sculpturaal vraagstuk.De conceptuele kunst en de concepten die hij als kunstenaar, creatief directeur en nu in zijn artistieke politiek uitwerkt zijn consistent. Hij omarmt het allerkleinste als de manifestatie van een achterliggende structuur. Een voorval, een camerabeweging, een onderdeel in een stadswapen, het wegvallen van een zin, een streepje in een woord of een rabarberplant – vormen de groeikern voor een groter verhaal. Zijn aanpak bestaat uit wat recent in de filosofie ‘speculatief realisme’ is gaan heten, maar dat Bongers lijkt te hebben uitgevonden. Zijn aanpak is een pleidooi voor het uitbreiden van het kunstbegrip, het buiten de grenzen treden van kunst en kunstenaars, de regie pakken op de vraagstukken die veel te belangrijk zijn om ze aan politiek over te laten.Bongers' aanpak is een pleidooi om het denken als materieel te beschouwen en het bewustzijn waarmee de mens begiftigd is als het grootste wonder van het heelal. Dit is in staat alles met elkaar in verbinding te brengen en zin te geven zolang het organisme mens zich maar niet gescheiden denkt van de leefomgeving.De werken proberen daaraan bij te dragen. De Gemeente Nieuwe IJssel waarin oefenen centraal staat, de stad ANDSTERDAM als wordende stad in plaats van op het zijnde gericht (I am sterdam), SOOOS de linkse politieke partij met een driedubbele SOS, het verdwenen Bosje van Bannink en Per-soon waarin levende wezens door-klank zijn en door stem en klank politiek worden verbonden. En een nieuw technologie paradigma: zachte technologie.Deze werken roepen op er aan deel te nemen, bij te dragen, ze zijn veelal open source, met oefeningen, voorbeelden en zelfs een politiek programma.

.

Medusa
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
SOOOS

SOOOS IS A POST-POLITICAL CONCEPT FOR A LEFT MOVEMENT: 3 x S.O.S. FOR THE MIND, SOCIAL AND MILIEU AND ITS COHERENCE. SOOOS.ORG

ANDSTERDAM

DENKMAL, PUBLIC ART GIFT TO THE COMMUNITY OF GENDRINGEN, BRONZE, 2022. VISIT DENKMAL

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

ANDSTERDAM, THE IDENTITY OF 'BECOMING' FOR THE 750 ANNIVERSARY OF AMSTERDAM IN 2025. ANDSTERDAM

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

MY DREAM, YOUR FUTURE (BOOLEAN WORKS MARCH 2022)

SOFT TECHNOLOGIE

Soft Technology EU is a shift from Hard to Soft Technology and from public to personal tech, SOFT TECHNOLOGY.eu

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
De Drie Zusters
ANDSTERDAM
Medusa

MED-USA is a sculpture after Le Radeau de la Méduse (1819). The POV of the sculpture is the Ship of Hope on the horizon in the painting.

ANDSTERDAM
ARTICLE NRC

Newspaper article November 20, 2021 in NRC

ANDSTERDAM
Medusa

Bosje van Bannink demolished, 2019-2022.
1000+ images of this tiny forest. Bosje van Bannink

PER-SONATURE
The Family

THE FAMILY (MANE 2019 - ) IS A 300 PIECE AND EXPANDING COLLECTION OF GOLD AND PLATINUM LEAVES, THIN AS PAPER, OF ONE SINGLE RHUBARB MOTHER PLANT APPROXIMATELY THE AGE OF THE ARTIST. THE RHUBARB LEAF IS A 'PATTERN THAT CONNECTS' , THE FAMOUS BATESON LINE. THE FIVE FINGERED LEAF IS CONNECTED TO THE HUMAN HAND. MANE IS THE CONTRAPOINT OF LUCIANO FABRO'S PIEDE (1968-1972).GOLD AND PLATINUM IS CREATED IN THE COLLISION BETWEEN NEUTRON STARS, MANY BILLIONS OF YEARS AGO. THESE COLLISIONS AND METALS ARE EXTREMELY RARE. THE RHUBARB MOTHER PLANT THOUGH IS LOCATED AT ONE SINGLE LOCATION IN OUR UNIVERSE, GROWS REGULARLY EACH YEAR, AND THE LEAVES ARE COLLECTED AND PREPARED AT A CERTAIN POINT IN TIME. BUT EACH LEAF IS UNIQUE IN SIZE, SHAPE AND CHARACTER.THE CROSSING SPACETIME VECTORS AND MATERIAL PROCESSES GET ENTANGLED IN A CONTINUOUS PROCESS OF INDIVIDUATION.

Medusa
Medusa
ANDSTERDAM
BOOLEAN CODE
BOOLEAN CODE
ANDSTERDAM
Garden of the Three Ecologies

Right in front of a primary school, a small meadow with three apple trees is transformed into a garden that celebrates the coherence between the three ecologies: the mind, the social and the milieu.

Garden of the Three Ecologies
GroenLinks PvdA

Artistic political intervention: The hacking of the Socialist Co-Party program of December 6, 2021 LINK to the program. This work precedes SOOOS, a new ecological political party from 2022.

ANDSTERDAM
Empty Signifier

Malus Domestica (Schone van Boskoop) apples are conserved in paper of De Witte Raaf, edition September 2021.

ANDSTERDAM
geeL Leeg
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

CHANGING THE MODES OF SUBJECTIVITY, THE SOCIAL AND MILIEU: ANDSTERDAM (BW 9/2022)

Medusa

THE CLASH OF BECOMING: BETWEEN HUMAN SURPLUS VALUE AND THE NATURE OF TECHNOLOGY

ANDSTERDAM
NOT
ANDSTERDAM
AND OR NOT
NOT (Fettecke, 1982 OR Fountain, 2017)
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
geeL, Leeg materiaal
ANDSTERDAM
Ecosemiotic Renderings
ANDSTERDAM
Gemeentehuis

Town Hall of Gemeente Nieuwe IJssel, Gemeente of the Three Ecologies. 2019 - today

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
GROND Basis voor activiteit
GROND AMSTERDAM
NOT (COLOR)
NATIVITY NOR NATION
PER-SON
PER-SON
PER-SON
Trilemma+ Game

The Trilemma+ Game, which began in 2013, is a study in dimensional relations. In 2017, information technology was added to the Trilemma, resulting in the Tetralemma. This diagram will be updated to incorporate insights gained from the ongoing COVID-19 pandemic and other environmental crises. The Trilemma+ Game is based on the Boolean logic operations of AND, OR, and NOT.

GREEN CSHO

BOOLEAN IDENTITY, diagrams of a auto-psychoanalytic practice 2012

Trilemma+ Game

A priori, 2012

geeL, Leeg material

geeL, Leeg materiaal is a long term project about conquering the capture of capitalism and the reconstruction of subjectivity. geeL, Leeg materiaal is not about color but is about the negation of capitalism. Yellow is the consumer activation color and, in Boolean terms, NOT (RED, BLUE, ORANGE, PURPLE, ANTHRACITE, GREENISH). In semiotics the color yellow is an open or empty signifier, an empty meaning. geeL, Leeg materiaal isolates this emptiness and inflates it.

Transversality
Gemeentehuis

The Marriage from Hell between Nation State, Capitalism and Hard Technology (2014)

Hybrid Workspace
No title
Hybrid Workspace
GAZE OF ORPHEUS
NOT (Spirit AND Art)
Yellow Vest
Yellow Gathering
Professional BIO
Yellow Arts & Crafts
NOT (Spirit AND Art)
Boolean Proto

Proto is a Boolean Park exclave for dimensional prototyping

GROND, Dwelling in Third Nature

Thanks to Sean Carroll for basic scheme complexity and entropy

STIP

2005. STIP is a diagram for dimensional concepting in a technological environment. The STIP, PITS, TIPS dimensions form a tetrahedron where every node is directly connected to the other three. The non-hierarchical structure of the tetrahedron makes STIP an extremely powerful design tool. Presented at EGOS, Vienna 2007.

SOCIAL MASS MEDIA

Critique on mass media has always been conspicuous and was belittled by Marshall McLuhan: a book is also a mass medium. To the notions of Post Media, Post Mass Media and 'Digital as Post Media' in art theory and critical theory, BW adds a fourth category that dominates all previous ones: Social Mass Media. The amount of communication it produces is the real problem, the destructive force.

STEM: The three ecologies + Techne

STEM connects The Three Ecologies of Guattari with Techné (or Heidegger's Gestell).

DIAGRAMMATICS

Diagrams move between the real, the symbolic and the imaginary. Bongers uses diagrams to structure his thoughts and concepts.

Cityshapes

Boolean Light collection @ Ligetti.com 1993-2021. The Boolean AND OR NOT steer the various polarising materials.

STOA

In the background of STOA (Power Plant), hidden behind an industrial facade, transformers are buzzing; generating mental, social and artistic energy to conquer entropy and homogenisation.

UNITED NATIVITIES

Ensemble of a Dutch axe, a piece of Hedera root, a nomadic/Turkana spear, a German wooden demo rifle (WO1) and a Yellow Entropic Tube.

BOOLEAN CODE
Oefenen op Nieuweijssel.nl
DENKMAL

ARTIST IMPRESSION 2020. DENKMAL IS A PUBLIC ART GIFT TO THE COMMUNITY OF GENDRINGEN 2020. LINK TO PDF

PER-SON

DENKMAL, 2022, BRONZE

PER-SON

CONCEPTUAL DIAGRAM OF PER-SON AND PER-SONATURE 2020

Boolean Family
Mind and Nature

Mind AND Nature, Gregory Bateson 1979. He first suggested an other booktitle: The Pattern that connects

Boolean Family
Ips Typographus

Ips Typographus is a biosemiotic copywriter. Ips Typographus (Per-son) performs in GROND# 2. GROND program 2021-2022

Per-soon

SON IS SOUND. For Joseph Beuys, sound was as important a sculptural material as fat, felt, or copper. He was certain that you hear a sculpture before you see it.

PER-SONATURE
GROND AMSTERDAM

PER-SON performing in GROND #0

Hybrid Workspace
Hybrid Workspace

Yellow-ness as Firstness: “An instance of that kind of consciousness which involves no analysis, comparison or any process whatsoever… it has its own quality which consists of nothing else”. Charles Sanders Peirce, 1931

NOT (Orphee), clip from MOORD, 1993 Centraal Museum Utrecht. Originally cinematic material is transferred to 'limits of glass' by the 1993 video monitor and in 2021 computer screen or mobile. The longer Orphee is banging on the 'division' between life and death, the more the act is gaining relevance in times of Social Mass Media.

Closing curtains 2011. Architecture, original sound, death, montage. I filmed what i hoped was going to happen.

Clip of Beeldbeschrijving/Explosion of a Memory Heiner Müller, in CSHO #6 't Luie End. The landscape beyond life described from death. 2 channel theatre-video. Concept and played by Gerardjan Rijnders.

NOT (Lady Lazarus/Zimmer der Dame). A 5 channel 3D video is compressed in one demo. (Mediamatic BABY 1998). The videos in Boolean Works stretch spacetime, question the dominance of the camera, son + image and montage. Sound in this video is the reversed track Duinpad by Richard Bolhuis.

Walled in / Emmuré

Overlijdensbericht/Obituary (After H. Müller). A public accessible text installation reenacts a physical exhibition of Bongers. 'I may be Japanese' is deconstructed and projected on the deconstructed pavilion of Bernard Tschumi.

Sex Pixels and Love HTML

Exhibition concept of Bongers with Paul Groot, Beyer, Driessens & Verstappen e.a.

Beeldbeschrijving

Beeldbeschrijving is a collaborative text piece for the opening show of TENT, Rotterdam. The original play Beeldbeschrijving of Heiner Müller contains parts that were written automatically.

TRUE SELF, FALSE SELF

TRUE SELF, FALSE SELF is part of a 10 piece museum installation. TRUE SELF, FALSE SELF is referring to Boolean Logic resulting in TRUE/FALSE, 0 or 1.

GAZE OF ORPHEUS

Gaze of Orpheus. 2 channel video and glass rooms. The mimetic process of two video's, a 15 minutes museum walk-through, one camera moves forward and one backwards, is similar to The Gaze of Orpheus. Both captured in the control over the real, the imaginary and the symbolic.

WHALE

WHALE (1991, glass, steel wire)

Text / Shift

Details tba

I May be Japanese

Details tba

BOOLEAN CODE
Gele gedichten

Psychotic Object # I MAY BE JAPANESE

Boolean Fruit

Boolean Fruit is an exhibition plan and curatorial experiment for De Appel, Amsterdam. Bongers applied Boolean Logic for the exhibition architecture of Boolean Fruit. AND OR NOT was applied on the Route Architecturale drawn for the two protagonists: Logos and Phonos. Both struggling for dominance in our minds and within our culture.

ANDSTERDAM

City counsil of ANDSTERDAM

Booleanpark

Boolean Park, studio for information and human interaction in technological environments. Clients in travel (XITIES) and culture (KCO, North Sea Jazz, Holland Festival, Mens + Boek).

Boolean Trueisms
Freedom Practises
Psychotic Objects
FOR HARALD SZEEMANN

Harald Szeemann, the renowned curator, has been a great inspiration for Bongers' way of dealing with art and context.

Yellow Shop
Gele gedichten
Yellow, ideological material

YELLOW CONTRA MATERIAL WORKSHOP

Het levende levenloze wezen

'Het levende levenloze wezen' is part of I May Be Japanese, 1995, Gallery Sluijmer & Van Leeuwen, mixed media installation

FOR BATESON, WEICK AND VAN STAVEREN

MODEL FOR CHANGE (BATESON, WEICK AND VAN STAVEREN) 2021

Medusa

LE BANQUET CÉLESTE

PER-SON

EARLY PIECE OF OBJECT ORIENTED ONTOLOGY

The honourable Thingness

EARLY PIECE OF OBJECT ORIENTED ONTOLOGY

I LOVE CUBE

Details tba

CSHO

Case Study House Omega was based on an Omega shaped camera movement in Profession Reporter of Michelangelo Antonioni. The projects of CSHO mark the stages and montage of this moviescene: interior/secret, body, camera, gaze, window, psyche, identity, landscape, psychosis and death (Omega). 100+ artists, architects and authors participated.

GREEN 2.0 CSHO

GREEN 1.01 & GREEN 2.0, Case Study House Omega #5, Our first project about The Three Ecologies,1997

GREEN CSHO
TOT IST TOT

BONZAI AND ARTIFICIAL TREES + VIDEOS OF HANDWRITING THE THEATREPLAY BILDBESCHREIBUNG OF HEINER MÜLLER

Boolean Works Ecology

First leaf as per-son of Boolean Family. Multiple with spacetime stamp

The three Sisters

The Three Sisters. A Public Art Space Template at GROND 2020

Boolean Elephant
Bosje van Bannink
Bosje van Bannink

Recommended herbicides by Wageningen University NL for effective crop control

GROND PROGRAM
CASCO UTRECHT

FIRST SOLO 1991. Private portraits standing and sleeping. Inspired by The Poetics of Space of Gaston Bachelard and Oponthoud van de dood van Maurice Blanchot.

BLIND SPOT
GROND PROGRAM

GROND PROGRAM 2021/2022

Boolean Garden
Dwelling in Third Nature
NOT (my first garden)
Boolean Color Bar #14
Boolean Color Bar #14

BOOLEAN BARS #7, # 13, 2019

ANDSTERDAM

Bongers first calligraphy/letter writing at the age of 17.

Medusa
Medusa

Boolean Works

Contact:Boolean Works
KNSM-laan 708
1019 LS Amsterdam,
The Netherlands
Gemeente Nieuwe IJssel
Grotestraat 91
7081CD Gendringen
e: johannes@nieuweijssel.nl
NO SOCIAL MEDIA
Links to Boolean Works websites
- Selection of works: Booleanworks.nl
- Gemeente Nieuwe IJssel: Nieuweijssel.nl
- GROND: GROND.amsterdam
- Per-soon: Per-soon.nl
- Boolean Objects: Ligetti.com
- Artistic cosmology: geeL, Leeg Materiaal
- The identity of becoming: ANDSTERDAM
- Left party concept: sooos.org

© Boolean Works 2022, All rights reserved.