Medusa

Boolean Works

Tekst NL

Boolean Works is a selection of the art & projects by Johannes Bongers from 1991.

Educated as a sculptor and influenced by architectural thinking, narrativity, and film, Bongers started his career as a spatial artist. Additionally educated in the geography of temporality, critical theory, information theory and computer science, his work zigzags between old and new dimensions. His art and projects evolved from large scale installations questioning the structure of space, time and being into multipart projects, alter-realities and spatial narratives which are critical in nature, questioning the dimensional structures of nature and culture. This practice turns out to be a sound foundation for dealing with current predicaments.

In the past decades, Bongers' core underlying perspectives and dimensions - space, time, information, self, the social, and the living environment - are highly influenced, compressed, and entangled by capitalism and technology. This entanglement and compression results in an ever growing homogenization, affects our modes of belonging and alienates human nature and culture from interconnected living and non-living systems. Today Boolean Works is a political-artistic methodology wherein Bongers operates as an artist and an ecosopher dealing with homogenization and the loss of per-sonal agency.

Here you can find the full-text pdf

In 2020 Bongers and Arienne van Staveren founded Gemeente Nieuwe IJssel. Autumn 2021 GROND, an ecosophical artspace opens in Amsterdam.

Recent works and projects point to specific websites or extra info.

.

ANDSTERDAM

ANDSTERDAM City of THE THREE ECOLOGIES. MAY 2022 in GROND

GROND. Dwelling in Third Nature

LINK TO WWW.GROND.AMSTERDAM

GROND AMSTERDAM

LINK TO GROND PROGRAM 2021-2022 PDF

idoviewthisasthenextchapterofarthistory

LINK TO i do view this as the next chapter of art history

GROND, Dwelling in Third Nature

PER-SON IPS TYPOGRAPHUS IS GUEST OF GROND 02. LINK GROND PROGRAM 2021-2022 PDF

Denkmal

DENKMAL IS A PUBLIC ART GIFT TO THE COMMUNITY OF GENDRINGEN. LINK TO PDF

PER-SON

CONCEPTUAL STRUCTURE OF PER-SON AND PER-SONATURE

PER-SON

TOWARDS A SONONTOLOGICAL ALTEREALITY (THE SCREAM). DIAGRAM FOR GROND #02

Boolean Works

BOOLEAN TRUEISM #14, 2019

Boolean Works
ANDSTERDAM

ONE OF MANY GLASS AND PHOTO INSTALLATIONS

GROND AMSTERDAM

HERE COMES THE SUN. SUN IS THE ETYMOLOGICAL SOURCE OF SON / SOUND

PER-SONATURE
PER-SONATURE

LOGO GEMEENTE NIEUWE IJSSEL

Medusa
Het levende levenloze wezen

'Het levende levenloze wezen' is part of I May Be Japanese, 1995, Gallery Sluijmer & Van Leeuwen, mixed media installation

Het levende levenloze wezen

BOOLEAN WORKS COSMOLOGY 2021

Medusa

HERALDRY ON HQ NIEUWE IJSSEL

Medusa

LE BANQUET CÉLESTE IS A MARVELOUS ORGAN PIECE BY OLIVIER MESSIAEN

PER-SON

EARLY PIECE OF OBJECT ORIENTED ONTOLOGY

The honourable Thingness

EARLY PIECE OF OBJECT ORIENTED ONTOLOGY

The three Sisters

COLLABORATIVE PIECE ON THE OPENING OF TENT WITH 20.000+ LETTER STICKERS/ALPHABETS

The three Sisters

COLLABORATIVE PIECE ON THE OPENING OF TENT WITH 20.000+ LETTER STICKERS/ALPHABETS

The three Sisters
Boolean Works

GEO-TIMESTAMPED + BOOLEAN COLOR OPERATIONS

Yellow, ideological material

YELLOW CONTRA MATERIAL WORKSHOP

Yellow, ideological material

BONZAI AND ARTIFICIAL TREES + VIDEO BILDBESCHREIBUNG. TRIBUTE TO HEINER MÜLLER

The three Sisters

THE THREE SISTERS: ART IN PUBLIC SPACE PROJECT TEMPLATE. @GROND.AMSTERDAM

CASCO UTRECHT

FIRST SOLO in 1991. SELFIES STANDING AND SLEEPING. INSPIRED BY BACHELARD AND BLANCHOT.

Stichting Nieuwe IJssel

ANDSTERDAM GROND#05 2021

Professional BIO

PROFESSIONAL BIOGRAPHY STARTED IN 2012 AND UPDATED REGULARLY

Medusa

SCULPTURE AFTER LE RADEAU DE LA MÉDUSE. VIEW FROM THE PERSPECTIVE OF THE SHIP OF HOPE

GROND PROGRAM
Boolean Color Bar #14
Boolean Color Bar #14

BOOLEAN BARS #7, # 13, 2019

Medusa

Boolean Works

Contact
e: johannes@fazzination.com
t: +31(0) 681831510

Boolean Works
KNSM-laan 708
1019 LS Amsterdam,
The Netherlands

Links to Boolean Works websites
Selection of works: Booleanworks.nl
Gemeente Nieuwe IJssel: Nieuweijssel.nl
GROND: GROND.amsterdam
Per-soon site only: Per-soon.nl
idoviewthisasthenextchapterofarthistory.com
Ligetti Objects: Ligetti.com
Artistic cosmology: Yellow Contra Material
ANDSTERDAM

Boolean Works

Amsterdam / Gendringen 19 april 2021

Boolean Works is een selectie van de kunst & projecten van Johannes Bongers vanaf 1991.

Opgeleid als beeldhouwer en sterk beïnvloed door architectonisch denken en (anti) narrativiteit begon Bongers zijn carrière als ruimtelijk kunstenaar. Nadien opgeleid in de geografie van temporaliteit, kritische theorie en informatica, zigzagt zijn werk tussen oude en nieuwe dimensies waarin alle levende systemen zijn geïncorporeerd. Zijn werk is door de tijd geëvolueerd in persoonlijke scènes die zijn vermengd met alternatieve realiteiten, meestal theoretisch en reflectief. In de afgelopen jaren is deze praktijk een solide basis gebleken om artistiek en kritisch om te kunnen gaan met de huidige hachelijke situatie. Tegenwoordig is Boolean Works een politiek-artistieke methodologie waarin Bongers opereert als een kunstenaar en ecosoof.

In de afgelopen drie decennia zijn de onderliggende perspectieven en dimensies van de kerndisciplines van Bongers - ruimte, tijd, informatie, het zelf en het sociale - door technologie verstrengeld en gecomprimeerd. Deze verstrengeling en compressie vervormt de menselijke geest, het sociale en de aardse toestand door de dimensionele fundamenten ervan te marginaliseren. Het leven zonder deze dimensies confronteert ons met homogenisering, drijft het verlangen naar individualiteit en lokaliteit aan, verschuift de manieren van bij elkaar zijn in de richting van conflict en vervreemdt de natuur en cultuur. Boolean Works is een artistieke en kritische praktijk die zich toelegt op het reflecteren op deze toestand en het creëren van nieuwe scripts die deze werkelijkheid beïnvloeden.

Over Boolean
Booleaanse algebra is afkomstig van George Boole, de 19e-eeuwse wiskundige, en de Booleaanse logica wordt beschouwd als de basis voor het informatietijdperk. Booleaanse logica en de Booleaanse operatoren AND OR NOT inspireerde Bongers al vanaf de vroege jaren '90. Na 2000 jaar aristotelische logica bood Boolean de belofte om wat er in de vergelijking mag komen fundamenteel te veranderen. Voor het eerst trad het universum van alle denkbare objecten - getallen, taal, ideeën, objecten en zelfs de dood de wereld van de logica binnen. Boolean bracht de verruimende kwaliteiten op de reikwijdte die de alter-realiteiten van Bongers nodig hebben. Tegelijkertijd merkte Bongers op, die zich toendertijd bezighield met de poëtica van de ruimte, dat Booleaanse logica en de logische operatoren, de primaire politiek van de geest en het lichaam weerspiegelen: de architectuur van in- en uitsluiting. Bongers concludeerde, door de Borgesiaanse toepasbaarheid op het universum van objecten te combineren met de in / uit-architectuur van de geest en het lichaam, dat Boolean de menselijke en sociale verbeelding verrijkt en beschermt tegen het binaire regime van technologie, massamedia en andere beperkende en voorschrijvende invloeden.

Boolean Works creëerde een logica voor de psyche, het sociale en voor kunst door Boolean te vieren als menselijke vrijheidspraktijk. Maar binnen tien jaar liep dit anders af. Terwijl Bongers’ narrativiteit, het veranderen van de realiteit en het werken aan nieuwe mogelijkheden doorzette, veranderde de wereld.

Stand van zaken
De Booleaanse operatoren AND OR NOT weerspiegelen de diepgewortelde aard van in- en uitsluiting, een ruimtelijk mechanisme dat alle levende systemen reguleert. Gedurende de opkomst van het informatietijdperk hebben ingenieurs zich Booleaanse logica toegeëigend en de menselijke en sociale structuren in code vastgelegd en vergrendeld. In het begin door het onbewust vergroten, maar later door opzettelijk menselijke gebreken, behoeften en het manipuleren van verlangens uit te buiten en te transformeren. Ingenieurs hercodeerden en transformeerden de Boolean in- en uitsluitingsmechanismen in verdeel en heers-algoritmen: vergelijkbaar ruimtelijk principe als in / uit, maar met een ander doel en een ander resultaat. Uiteindelijk kromp de Borgesiaanse veelheid van Boolean ineen tot homogeniteit en vermindert nu de diversiteit van de menselijke geest en het sociale, vergelijkbaar met de afnemende biodiversiteit in alle levende systemen. Gesteund door onbeperkt kapitaal, creëerden ingenieurs het techné-monster dat de menselijke en sociale verbeelding en zijn relaties toeëigende, en menselijke capaciteiten beperkt.

Door technologie is de menselijke bedrading opnieuw gecodeerd in verdeel en heers, en dit verandert sociaal in transactioneel en stuwt het ouderwetse kapitalisme op in hyperkapitalisme. Het kapen en uitbuiten van de geest, de sociale en cognitieve systemen gaat ten koste van de menselijk handelingsvermogen en daadkracht en verstoort het evenwicht tussen de menselijke psyche, het sociale, het milieu / de aarde en alle levende systemen. De verstrengeling van crises op het gebied van klimaat, democratie, ongelijkheid en technische dystopie is een uiting van deze onevenwichtigheid.

In 2012 richtte Bongers Fazzination op en bouwde gedurende enkele jaren aan een technologisch contra-narratief platform op basis van doorlaatbaarheid, een delicaat membraan van wederkerigheid, en zonder de bekende verleidelijke beloningssystemen uit de wereld van User Interface Design. Fazzination vocht tegen het Omni-massamediamonster.

Bongers verkondigt dat de huidige tijd kunst en kunstenaars, transversaliteit en een radicaal begrip en vervorming van de kernconcepten nodig heeft, in het proces van wording. (Rosi Braidotti)

Neo-Booleaanse ecosofie
Sinds 2015 heeft Boolean Works de klassieke Booleaanse logica resulterend in TRUE of FALSE (1 of 0), omgebouwd in een Neo-Booleaanse ecosofie. Deze ecosofie is bevestigend, meervoudig, waarderend, gelaagd en complex: Borgesiaans met een ethisch en politiek karakter. In deze ecosofie maken alle systemen en Umwelten deel uit van één vergelijking: menselijke en niet-menselijke subjectiviteit, het sociale, de politiek en economie, aarde / milieu en technologische artefacten zijn transversaal met elkaar verbonden en worden gereguleerd door meerdere niveaus van feedback, gegidst door wat we willen worden.

Booleaanse operatoren
Begin jaren '90 richtte Bongers zich op ruimte, tijd, dood, (persoonlijke) identiteit en film; NOT was de Booleaanse operator van bevestigende ontkenning. Tijdens de jaren 0 werkte Bongers aan montage en temporele geografie, vloeiende gebieden waar AND en OR dominant zijn. In de jaren 10 betrad NOT opnieuw het artistieke podium, nu voor politiek activisme door geeL Contra Materiaal, door technologische tegenverhalen te ontwerpen en de kenniscrisis te bestrijden.

Vandaag, begin jaren twintig, zijn de Booleaanse operatoren AND OR NOT uitgegroeid tot een kritisch gedicht van drie woorden en een technisch icoon om ons te herinneren aan de mogelijkheden om onze beperkingen te overwinnen. AND OR NOT waarmee Boolean Works op gang is gebracht, blijft in een continu proces van kritische reflectie en inspiratie door kunst te maken en kunstenaar te zijn in onze tijd. Want dat is de belangrijkste opbrengst van de zigzaggende aard van Bongers: niet alleen de kunst is geëvolueerd; er is niets meer lonend dan om vandaag de dag een kunstenaar te zijn en de hachelijke situatie te kunnen beïnvloeden zonder deze te verergeren.

In 2020 hebben Bongers en Arienne van Staveren de Gemeente Nieuwe IJssel opgericht. Zomer 2021 opent GROND, een ecosofische kunstruimte in Amsterdam.

Recente werken en projecten verwijzen naar specifieke websites of extra info.

© Boolean Works 2021, All rights reserved.